Switch to Classic mode

Career Advice名家分享

【投資導航】 300萬元:10年變900萬的4個方法

Published on Sunday, 08 Dec 2019

問:
諗Sir你好
 
本人今年40。儲蓄100萬元,月入53,000元,每月支出 ( 租+車費+食物 ) 8,000元。每年旅行用大概60,000元。我想喺港島買實用面積700呎單位 ( 樓齡最好30年或以下 ) 同屋企人住。屋企人可以資助300萬元。此外亦有諗過投資啲舊樓租出去,咁就有固定收入,諗緊投資香港定海外好?如果海外,有冇邊度比較好?本人想50歲退休,你覺得可行嗎?
 
答:
如果屋企人再資助多900萬元,諗Sir相信讀者50歲退休可行。如果無,咁讀者要自己將300萬元喺10年變900萬元,賺幅200%。本文提出有何方法達此效果,先留意當中有風險,有大有小:
 
10年間將300萬變900萬,平均年回報約需11.5%。無年期限制隨時攞返,又快到效果的,選用債基是不二之選。下圖為其中一個債基,收息101內的新E餐,年息12%而2019年個價仲升了10.67%。本月買入,下月知收息準唔準,債基月月派息,筆者皆在介紹低佣金又收到息嘅方法,避免不少人於銀行理財兜兜轉轉仍是無賺之情況
 
又到年頭,係時間部署做保險融資,一份面值800萬元的保險客人只需出50萬元作「首期」買入,但收息用800萬元面值去計,所以扣埋借錢利息支出仍是唔錯的Deal。現收到風保險公司2020減派息,諗Sir友人搭路下有銀行仍肯用低息為保單做九成半上會,遠比其他人做八成半的高,令回報不致大降。
 
所以收息課價值不只在於談談某些計劃Plan,而係用行內知識告訴你去邊間借夾邊間買最掂,搵咩人做無伏。今年保險融資做到8%至9%年回報,到期保本,50萬元入場,同往年一樣做完就無。收息103舊生可在舊生群或Homeblogger舊生支援部WhatsApp 9829 2018註明:「想做保險融資」。核實身份後助教跟進。
 
想喺香港買股收10%息?想2019年唔少股份個價跌10%已偷笑了。不少收息神股領展、中電,價格跌20%之上,收五年息都補唔返。
 
利用美國REITs收息,年息10%屬少事,超20%息在收息104有授。我地下圖睇睇呢隻派11.1%息的REITs,主要是美國的Mortgage REITs,專收購較好評級的按揭債務去收息,而唔係買成幢樓去收息。美國REITs的種類已十幾廿種,而香港夾埋都只係廿隻REITs唔夠喺市場。2020,宜避年,部分資金應由港轉美。

美國亦有派息超10%的股票,下圖為美國加油站公司,早前亦有營運油站超市服務,現有儲油運用服務,近日價升之餘其10.75%年派息也不俗。
 

一些香港地產發展商被染紅的,在港將有樓賣而資金就回籠,發現有新返債券只在93水平而派息7.8%,2023到期。這暫只限私銀學生群及開立了戶口的舊生參與,可與你的開戶專員聯絡。將11%年息的做法弄好了,10年自可300萬變900萬,其他退休籌劃亦唔難。

*以上內容及資料僅屬個別作者的個人意見,並不代表www.cpjobs.com的立場。