Switch to Classic mode

Career Advice名家分享

【辦公室日記】返工總是吃力不討好?

Published on Monday, 22 Jun 2020

啱啱通完頂做好份proposal,朝早靚靚仔仔交畀老細(或者個客), 點知人地望兩眼都唔夠就擺埋一邊?試過花好多心機幫個team做嘢但到頭來冇人知道你嘅付出?

聽過好多人講「做嘢唔係做畀人睇、係做畀自己睇!」或者話「我做嘢最緊要對得住自己」。冇錯係,但係職場上又有另外一套生存規則,你唔識適度表現自己,又點樣要求人地升職加薪畀你?

喺職場上唔受到賞識,甚至吃力不討好嘅你有冇諗過要作出啲咩改變?

三招避免職場上吃力不討好

1. 增強溝通

十個人有十個都知道溝通好緊要,但其實你有幾恒常同上司溝通、點樣令佢知你好勤力工作先?日理萬機上司,係唔會有時間keep住問你做緊咩,想爭取表現嘅你,喺呢個時候好應該主動增加溝通,可以喺一啲重要Email度cc埋佢地,或者適時口頭update自己近期工作進度。如果上司唔係成日坐你付近,你都可以用IM (Instant Messenger)、食飯時間或者其他空餘時間同上司輕輕提起你嘅工作進度,有咩唔明都要出聲問,其實上司係好欣賞會提問嘅員工咖。

2. 善用開會時間

延續上一個point,要提高自己工作能見度,其實大大少少嘅會議係你最佳嘅表現機會!會議嘅主要目的,其實不外乎係想在場所有人(與會者)就住是次會議議題作出討論,希望藉住大家咁多個人嘅腦袋去令公司入面嘅事更加完善。因為每個人都唔同,有自己獨特嘅思考方式,所以更應該多啲畀其他人知道你嘅諗法。不過提提你,開會真係要好用腦去聆聽人個人嘅出發點,分析吓每個人講嘅說話背後嘅意思,而你嘅角色當然要回應前文後理,整理好自己嘅論點先發言,會喺老闆同同事面前留低好印象!

 3. 保持好奇心,學習你工作領域以外嘅事

無錯,做好手上嘅task係上班族每日返工都要處理嘅事,但切忌只識得埋頭苦幹!避免吃力不討好嘅原則其實係要適當提升自己嘅存在感,上司見到你,記得你,之後自自然然會更加留意你工作表現。
所以除咗做好自己份內事之外,亦要擴大吓自己喺公司內所涉獵嘅層面,多啲了解同自己部門有緊密合作嘅其他部門。例如做sales嘅可以多啲同marketing同事了解吓佢地平時做proposal、promotion materials嘅過程等等。你對公司運作有更闊更深更update嘅了解,會助你更了解對上司畀唔同task你嘅出發點,到你交嘢畀佢嗰時就可以一下正中上司嘅要求啦!