【MoneySmart專題】 想與同事打好關係 4招要知 | cpjobs
Home > Career Advice > 打工仔職場故事 - 名家分享 > 【MoneySmart專題】 想與同事打好關係 4招要知

【MoneySmart專題】 想與同事打好關係 4招要知

Published on Thursday, 11 Jul 2019

女同事經常對自己黑面,男同事見到自己即兜路走?有時想改善與同事的關係,從辦公室的小細節着眼即可。接下來向大家分享四招。

第一:做到先好應承人
在職場,承諾了同事的事情,一定要做到。如果答應了同事在某個日子交出計劃書,但最後卻交不到,一次如此,兩次如此,第三次亦如此,很快便會失去同事對自己的尊重。所以,倘若大家工作繁多,又或大家對某些事情不能百分之一百肯定,請勿輕易對同事們許下承諾。給了同事希望,但最終卻令他們失望,是很損形象及對你的印象的。

第二:睇準時機出手相助
在公司,切忌不斷吹噓個人能力,或抱怨工作有多辛苦,因為這只會招徠同事反感。相反,以行動證明個人能力才最實際。特別在同事有需要時,及時伸出援手,主動減輕同事工作負擔,這絕對能取得同事間的敬重;同時也能令同事覺得欠了大家人情,對大家的態度會有改善。或有時反過來,在適當時候請教同事某些工作上的知識,增加彼此的話題及互動性,亦可改善同事間的關係,始終有種人是很享受被他人請教的感覺。

第三:勿固執亦勿耍同事
除把握關鍵時間協助同事外,待人接物的態度也是爭取同事尊重的關鍵。在不少公司內,有兩種人最易惹人討厭,第一種是固執又不聽他人意見的人,然後把事情弄倒了,連累了整個團隊。

另一種人就是看似待人友善,但永遠很「精面」地沒有立場或見解。每次同事詢問此等人意見時,他從不會爽快告知別人想法,而是保護自己地耍小聰明,回應一些模稜兩可的答案。這類人長久下去,即很易被同事疏遠,亦不能獲得同事尊重。

第四:肯定同事  感謝同伴
人總喜歡被別人認同,很喜歡自己的得意想法或觀點,被人開名認同及引述。在一眾同事開會,磋商工作如何進行時,大家不妨聆聽同事意見,並接納對方建議,甚至學會在適當時自嘲,娛樂大家,這樣便能令同事間相處,更為愉快,且獲尊重。在日常說話時,多說 「我們」,少說 「我」,強調團隊精神,這樣既可讓同事感覺到被認同,亦可獲得他們的尊重。


以上文章刊於MoneySmart

MoneySmart

MoneySmart是一個幫助市民重新主導投資方向的理財網站,以成為大眾的理財教練為目標。除提醒大家使用信用卡、申請貸款及購買保險時需注意事項外,亦會分享理財小智慧,教大家免墮各類型消費陷阱。

Become our fans