Career Advice Career counselling, advice and guidance

Search Article

Tag: Colleague

【職場關係】一文睇清同同事做朋友嘅好處同壞處!你又點睇?

有人的地方就有人際關係,每日返工至少9-10小時,見得最多的肯定是同事,但我們是否需要與同事進一步建立更親密的友誼?有人認為在職場關係上應該設下明確的界限(Boundary),避免與同事過份親密,以確保工作不會因為個人情感而失卻專業性;但有打工仔亦認為與同事成為朋友能為工作帶來更多的方便及樂趣,讓工作多一點動力,工作相對地會比較順利,效率亦會增加。 ...